Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leest u welke gegevens VvE Consultants van u verwerkt, met welk doel en op welke wijze deze verwerkt worden.

De verwerking van persoonsgegevens

VvE Consultants is geen verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), omdat dit niet de primaire opdracht is die door de VvE aan ons als beheerder wordt gegeven. Het verwerken van persoonsgegevens is iets dat voortvloeit uit de opgedragen taken en bevoegdheden van de overeenkomst die met de VvE is gesloten. Dit houdt in dat de VvE en VvE Consultants gezamenlijk moeten worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke.

VvE Consultants kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u lid bent van een VvE die gebruik maakt van de diensten van VvE Consultants, of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan VvE Consultants verstrekt.

VvE Consultants verwerkt de volgende gegevens:
– Uw voor- en achternaam
– Uw geslacht
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw bankrekeningnummer

Waarom VvE Consultants uw persoonsgegevens verwerkt

VvE Consultants verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch, schriftelijk of per e-mail contact met u op te kunnen nemen als u dit contact verzoekt via de website. Daarnaast gebruikt VvE Consultants uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van de met uw VvE gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld voor de maandelijkse incasso van de VvE bijdrage.

Bewaartermijn persoonsgegevens

VvE Consultants bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoer van de overeenkomst die is gesloten met uw VvE. Omdat VvE Consultants aan wettelijke minimum bewaartermijnen is gebonden bewaren wij onze administratie tenminste 7 jaar. Indien u een contactaanvraag doet via het contactformulier verwijderen wij uw gegevens binnen 12 maanden, indien er geen overeenkomst met uw VvE tot stand komt.

Vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens

VvE Consultants behandelt uw persoonsgegevens vertrouwelijk en deelt deze niet met derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de uitvoer van de overeenkomst met uw VvE. U kunt hierbij denken aan onze software ontwikkelaar, die toegang heeft in ons eigen VvE Beheer Systeem (OVBS) heeft. Met alle derden die inzicht hebben in uw persoonsgegevens of aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken sluiten wij verwerkingsovereenkomsten om de vertrouwelijke behandeling van uw gegevens te garanderen. Deze derden mogen uw persoonsgegevens dus niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze zijn ontvangen en wij vereisen dezelfde mate van bescherming van uw gegevens zoals wij deze in acht nemen.

Het beschermen van uw persoonsgegevens

VvE Consultants gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het Online VvE Beheer Systeem (OVBS) maakt gebruik van een gecodeerde verbinding met een digitaal certificaat dat ervoor zorgt dat informatie privé blijft indien deze via de website wordt verzonden of
ontvangen.

Recht op inzage en wijziging van uw persoonsgegevens

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@vveconsultants.nl, waarna VvE Consultants binnen vier weken op uw verzoek zal reageren. Het is niet mogelijk om uw gegevens te verwijderen als wij deze nodig hebben voor de uitvoer van de
overeenkomst die wij met uw Vereniging van Eigenaren hebben gesloten.

Google analytics en cookies

VvE Consultants maakt op de website geen gebruik van cookies en volgt het gedrag van haar bezoekers niet. Wij maken wel gebruik van Google Analytics maar dit is slechts ten behoeve van zoekmachinemarketing (SEO), hierbij worden geen ip-adressen gevolgt om het gedrag van bezoekers te analyseren.

Contact

Wanneer u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan zo spoedig mogelijk telefonisch of per e-mail contact met ons op. Deze Privacyverklaring kan gewijzigd worden en is voor het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.